อบรมเชิงปฏิบัติการ (Edoc) ส่วนกลาง 18 – 19 ส.ค. 65

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Electronic document system (Edoc) ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๒ ห้องคอมพิวเตอร์
โดยทีมงานฝ่ายบริหารเอกสาร