ติดต่อฝ่ายบริหารเอกสาร(ส่วนกลาง)

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 E-mail :- saraban@mbu.ac.th โทร. 02-444-6000 ต่อ 1029, 1012, 1016, 1024 โทรสาร 02-444-6060

admin ad_mbu

March 5, 2564